Dit is waarom je schone lucht wilt creƫren in de metaalindustrie

Blog: 5 redenen waarom schone lucht van toegevoegde waarde is in de metaalindustrie

In elke werkomgeving is het belangrijk dat er sprake is van een gezonde en veilige omgeving. Zeker binnen de metaalverwerkende industrie is dit een punt van aandacht. De afgelopen jaren is er veel gedaan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Toch is er in veel productiehallen nog ruimte voor verbetering. Je leest hier vijf redenen waarom schone lucht van toegevoegde waarde is voor de metaalsector.

1. Gezondheid werknemers

Tijdens een groot aantal productieprocessen ontstaat er fijnstof, waaraan werknemers gedurende werkdag worden blootgesteld. Dit fijnstof kan ook specifieke gevaarlijke stoffen bevatten, zoals kwarts, dieselmotoremissies en fijne ijzer- en metaaldeeltjes. Langdurige, hoge blootstelling aan onder andere kwarts vergroot de kans op het krijgen van (long)kanker. Kwarts is dan ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

2. Productiviteit werknemers

Werknemers die tijdens hun werkzaamheden aan hoge concentraties gevaarlijke (fijn)stoffen worden blootgesteld kunnen last krijgen van hun luchtwegen, hoofdpijn, irritatie aan de ogen en huid, maar kunnen ook concentratie problemen ervaren. Dit kan leiden tot ziekteverzuim, maar leidt ook tot verminderde concentratie en activiteit. Ook al melden werknemers zich dus niet ziek, toch heeft een ongezond werkklimaat direct invloed op de productiviteit.

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wanneer een productieproces veel gevaarlijk (fijn)stof genereert, is het belangrijk om dit onder controle te houden. Niet alleen ten behoeve van de luchtkwaliteit in de werkomgeving, maar ook ten aanzien van de emissie naar de buitenlucht. Het verbeteren van de binnenlucht, zorgt dus ook voor vermindering van emissies naar het milieu.

4. Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Een veilig en gezond werken is bij wet verplicht. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot hun pensioen en om daarvoor te zorgen bestaat de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet). De Arbowet kent grenswaarwaarden voor veel specifieke schadelijke stoffen zoals metaalstof en kwarts. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op. Bij een (ernstige) overtreding kan de inspectie een boete geven of kan zij zelfs het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven.

5. Verleng de levensduur van machines en verminder onderhoud

Ontstoffing van de lucht helpt bovendien bij de bescherming van uw apparatuur. Door het stofniveau te verlagen, zal apparatuur minder snel vervuilen. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en wordt de levensduur verlengd.

Een gezonde en veilige werkomgeving resulteert in een goede werksfeer en gemotiveerde medewerkers. Verder verhoogt het de productiviteit en beperkt het ziekteverzuim. Een schone werkplek is niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor u. Wilt u inzicht krijgen in uw luchtkwaliteit? Of wilt u begeleiding om uw ambitie en doelen voor schone lucht te bereiken? Ons team helpt u graag verder.

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies