Gezondere lucht voor inwoners Weert

Interview met Gemeente Weert

In 2017 werd middels een pilot in de Walburggarage (Weert) bevestigd dat de twee geïnstalleerde luchtzuiveringssystemen effectief de lucht zuiveren in de garage. Onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) toonde een reductie van fijnstof concentratie aan van 50-60% in de garage en 40-50% minder emissie naar de omgeving. Door de positieve resultaten besloot gemeente Weert hun overige vijf parkeergarages ook te voorzien van luchtzuiveringssystemen. Samen met Monique Bessems (toenmalig projectleider parkeren), Mark Fonteijn (parkeerbeheerder) en Jurjen Feld (parkeerregisseur) van de gemeente Weert, kijken we terug op het project, naar het toekomstige beleid en welke toegevoegde waarde de installaties voor Weert hebben gebracht.

Ontstaan van het project

Duurzaamheid staat bij de gemeente Weert hoog in het vaandel, zo ook de luchtkwaliteit. Weert ligt in een gebied met veel agrarische bedrijvigheid met hoge fijnstofconcentraties als gevolg. Daarnaast is er in de binnenstad veel verkeer en zodoende vond de gemeente het belangrijk om actie te ondernemen. “Op dat moment was de gemeente bezig met het opknappen van de parkeergarages. De garages kregen een nieuwe schilderbeurt, duurzame verlichting en het installeren van luchtzuiveringssystemen paste perfect bij de verduurzaming. Deze verduurzamingsslag kon tevens deels met subsidie vanuit de provincie worden bekostigd. Ik zie het als investering vanuit de gemeente wat je over hebt voor je inwoner, want je wil ook graag dat mensen in een gezonde stad kunnen verblijven”, aldus Monique.

Pilot Walburgpassage

“De gemeente is gestart met een pilot in de Walburggarage, die garage bevindt zich midden in een woongebied. De afzuiging van die garage komt ook direct uit in dat woongebied. Dit vonden wij de perfecte plek om het resultaat te meten en daarvoor is ook een onderzoek ingezet. Door de succesvolle pilot hebben wij de provincie benaderd voor ondersteuning. De provincie heeft het met enthousiasme ontvangen. Vervolgens is er besloten om het verduurzamingstempo te versnellen en in één jaar tijd de overige vijf garages ook aan te pakken. Hierbij heeft de provincie over onze schouder meegekeken.” zegt Monique.

Welke effecten zijn merkbaar door installatie van de luchtzuiveringssystemen?

Mark krijgt regelmatig terugkoppeling van de bezoekers. “Ik krijg direct te horen van mensen die een abonnement hebben in de garage, wanneer de machines uitstaan”. Jurjen bevestigd: “zij merken meteen dat er meer vervuiling op de autoruiten zit. Maar we zien het ook als we de zakken met afgevangen stof krijgen”. Daarnaast kan er dankzij de systemen ook bespaard worden op de algemene onderhoudskosten. Mark vult aan: “in één van de garages is de uitgaande lucht voorzien van een filtersysteem dat normaliter twee keer per jaar schoongemaakt moet worden. Na installatie van de ENS luchtzuiveringssystemen merkten wij dat het filtersysteem slechts één keer per jaar gereinigd hoeft te worden. Ook is het mogelijk om een schilderbeurt één a twee jaar uit te stellen, dit heeft onder andere te maken met de fijnstof reducties”.

Monique: “bij de Walburggarage kregen wij van omwonenden te horen dat zij het verschil merkten. Zij hadden hun balkons bij de in- en uitrit van de garage, en merken dat er minder aanslag was op het tuinmeubilair, vensterbanken en ramen. Daarnaast merkte een collega destijds op dat haar auto schoner was. Zij kwam namelijk te voet naar werk en haar auto stond al die tijd in de garage. Voor ons was niet alleen het meetresultaat van belang, maar ook daadwerkelijk de ervaring van mensen in de buurt”.

Minder straatparkeren

Jurjen: “Gemeente Weert is altijd bezig geweest met de beleving op straat. Je ziet vanuit ruimtelijkbeleid dat de openbare ruimte steeds meer onder druk komt te staan. Gemeentes willen meer vergroening en minder straatparkeren. Wij stimuleren daarom het parkeren in de garages. Schone lucht in de garages draagt hier ook zeker aan bij”.

Win-win situatie

“Door te streven naar een optimale bezetting in de garages, verbetert de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij worden de auto’s geconcentreerd op één plek waar tevens efficiënt lucht wordt schoongemaakt. En als laatste biedt je de inwoners van Weert een veilige en schone parkeeroplossing. In de winter hoef je niet te krabben en in de zomer staat je auto niet in de volle zon”. Volgens Monique is dit een geniale zet geweest, zeker ook in combinatie met de huidige situatie van de luchtkwaliteit.

Weert over ENS

Mark: “De installatie vond ik erg prettig verlopen. Jullie dachten met ons mee over waar de systemen moesten staan en lieten het niet alleen aan ons over”. Jurjen vult aan “Ook het onderhoud gaat altijd goed. Jullie komen altijd conform planning langs en dat hoef ik eigenlijk zelf nooit te vragen”. Mark voegt hieraan toe: “Klopt, we krijgen altijd netjes een mail van te voren of – wanneer het niet uitkomt –  een berichtje met dat het verplaatst is met een nieuwe datum. Ook als er iets is dan luisteren jullie via de telefoon mee naar het geluid van de systemen en anders zijn jullie er binnen twee dagen met uitleg wat er aan de hand is”. Monique voegt hieraan toe: “Wij zijn dus tevreden over de opvolging van de service”.

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies