Onderzoeksproject voor AES

Hoeveel fijnstof verwijdert onze technologie in een schoolgebouw?

De American Embassy School (AES) is een internationale school in New Delhi (India), die een educatief programma biedt voor kinderen vanaf de kleuterschool tot en met de middelbare school. 

Luchtzuivering op binnenplaats

De American Embassy School heeft een semi-open binnenplaats in het midden van hun gebouw, die direct in verbinding staat met de buitenlucht. Eerder bewees ENS het potentieel van fijnstofreductie met behulp van CFD-simulaties om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voordat ENS betrokken was, kon de centrale binnenplaats niet optimaal worden benut vanwege hoge fijnstofconcentraties. Daarnaast waren er door de hoge concentraties in deze centrale ruimte, fijnstofproblemen in de rest van het gebouw. Op basis van de CFD-resultaten besloot het schoolbestuur om effectief luchtzuiveringssystemen op de binnenplaats te installeren om de blootstelling aan PM te verminderen. Na installatie was de belangrijkste focus om de meest schadelijke deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm, de zogenaamde PM2.5, te verminderen om een gezondere omgeving te creëren voor studenten en personeel.

Resultaten meetcampagne

Om het effect van de luchzuiveringssystemen op de fijnstofconcentraties in de binnenplaats te bepalen, is een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd. Tijdens deze meetcampagne werd op de binnenplaats een gemiddelde concentratiereductie van 60% (PM10) aangetoond. Dit komt overeen met een fijnstof-vangst van maar liefst 410 gram per week. Deze unieke aanpak in combinatie met het succesvolle resultaat wordt binnenkort gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Ventilatie van gebouwen

Het ventileren van een gebouw lijkt vanzelfsprekend, maar veel gebouwen staan in een vervuilde omgeving en worden daardoor geventileerd met ongezonde lucht. Gezonde lucht is belangrijk voor de volksgezondheid, maar op veel plaatsen is de luchtkwaliteit ondermaats door de aanwezigheid van bronnen zoals verkeer (zowel verbrandings- als slijtageprocessen), industrie, huishoudens, intensieve veehouderij, landbouwactiviteiten, maar ook bronnen van een natuurlijke aard. De meetcampagne bewijst dat de ENS-technologie op grote schaal kan worden toegepast in gebouwen met een binnenplaats, atrium of ander type groot (deels) gesloten bouwvolume. Daarbij ontstaat er een schone lucht-bubbel in sterk vervuilde omgevingen. Door constante zuivering en recirculatie biedt de ENS-technologie een oplossing voor slecht geventileerde ruimtes, zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen, musea, winkelcentra, hotels, luchthavens en openbaar vervoer gebouwen.

Gezondheidsimpact

Fijnstof is schadelijk voor onze gezondheid. Ingeademde deeltjes veroorzaken aandoeningen van de luchtwegen, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Steeds meer onderzoek maakt aannemelijk dat infectieziekten, die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën en virussen (bijv. COVID-19), zich via de lucht verspreiden door overdracht van aerosolen (onderdeel van fijnstof). Deze microscopisch kleine druppeltjes kunnen urenlang in de lucht blijven hangen en vormen een mogelijk besmettingsgevaar. De luchtzuiveringssystemen kunnen bijdragen aan een verlaging van de infectiedruk door het continu afvangen van fijnstof, waaronder aerosolen.

 

Bent u op zoek naar een oplossing om een ​​gezondere omgeving in uw binnenplaats of gebouw te creëren of wilt u meer informatie ontvangen over deze toepassing? Neem dan gerust contact met ons op.

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies