Schone lucht voor Antwerpen

Duurzame en leefbare stad

Antwerpen is een duurzame stad en zet daarom sterk in op duurzame energie, een goed waterbeleid, meer groen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door actieve bewonersparticipatie kunnen zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen, meewerken aan een duurzame stad van de toekomst.

Antwerpse luchtkwaliteit

Antwerpen, net als andere delen van Vlaanderen, behoorde tot een van de meest vervuilde regio’s van Europa. Vanaf 2014 t/m 2018 liep het plan ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ met als doel de luchtvervuiling in heel Antwerpen terug te dringen. Gemodelleerde kaarten die de luchtkwaliteit in kaart brengen, tonen een verbetering van de luchtkwaliteit tussen 2016 en 2020. Door maatregelen, zoals de invoering van een lage-emmisiezone, het bevorderen van fietsen en minder verwarming door verbranding, zijn de jaargemiddelden fijnstofconcentraties op de meeste plaatsen nu onder de Europese norm. In aanvulling hierop wordt nu ook op vervuilingshotspots actieve luchtreiniging toegepast, die lokaal de luchtkwaliteit verbetert.

Wat levert een schonere stadslucht op?

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. De gezondheidsschade door blootstelling aan fijnstof is 6x groter dan de schade door NOx. Dit heeft sociaal-economische gevolgen, zoals een verminderde arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim en een lagere levensverwachting. In 2018 bedroegen de externe gezondheidskosten door fijnstof in Vlaanderen ruim 10 miljard euro.

Parkeergarages als onderdeel van de oplossing

Als onderdeel van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, staan er op dit moment 20 luchtzuiveringssystemen in verschillende parkeergarages verspreid over Antwerpen. Al in 2019 heeft Interparking meerdere luchtzuiveringssystemen geïnstalleerd in parking Roosevelt, onder de Franklin Rooseveltplaats, een druk kruispunt nabij het centrum. Afgelopen december zijn er nog eens luchtzuiveringssystemen geplaatst bij Parking Steendok onder de Gedempte Zuiderdokken. Dagelijks produceren deze systemen samen zo’n 3,6 miljoen m3 schonere lucht.

Wat heeft deze aanpak Antwerpen gebracht?

Het beleid in Antwerpen echter heeft een gezonde en leefbare stad opgeleverd, maar ook een stad die weer aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Met het huidige beleid is Antwerpen tweede op de ranking van de Financial Times, voor buitenlandse investeringsstrategie. “Met deze prijzen wordt het beleid beloond om Antwerpen te ontwikkelen tot een innovatieve en aantrekkelijke zakenstad”, aldus burgemeester Bart De Wever.

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies