Vitelia Voeders in Venray moest voldoen aan de geur-emissienormen van de gemeente. Tegelijkertijd wilde het bedrijf de stofuitstoot reduceren. Beide problemen zijn aangepakt door een van de voerlijnen uit te rusten met een systeem dat positieve ionisatie combineert met ozoninjectie. Met succes. Uitbreiding naar andere voerlijnen wordt overwogen.

Aan geurreductie deed Vitelia Voeders in Venray tot voor kort niets. Maar met het stijgen van de productie geperste voeders en het aandeel geëxpandeerde voeders, groeide de geuroverlast van de fabriek. Dat werd ook opgemerkt bij de gemeente, die vervolgens Vitelia Voeders een 80% reductie van de geuruitstoot oplegde. Reden voor het bedrijf om op zoek te gaan naar een systeem dat hiervoor kon zorgen. “Daarnaast waren we niet tevreden over de stofreductie die door de centriclonen werd gerealiseerd. Hoewel er geen klachten waren, vonden we te veel stof terug in de directe omgeving van de fabriek”, vertelt Ton van Paassen, projectmanager bij Vitelia Voerders. ENS Clean Air installeerde een systeem op een van de voerlijnen om zowel stof als geur te bestrijden. Door deze aanpassing zijn er geen klachten meer uit de omgeving. De opdracht om ook de andere voerlijnen uit te voeren met het ENS-systeem is door Vitelia nog niet gegeven, maar wordt wel overwogen.

Stofreductie met de Titan

“Het stof wordt aangepakt met behulp van de Titan ontstoffingsinstallatie”, zegt Roel Gijsbers, technisch projectmanager bij ENS. “De Titan is op het dak in het afgaskanaal geplaatst. De installatie kan 20.000 tot 30.000 m³ lucht per uur behandelen. Dit gebeurt nadat eerst een cycloon het grove stof heeft afgevangen dat voornamelijk wordt geproduceerd door de koelers van Vitelia. De Titan vangt het fijnere stof af. Het apparaat is uitgerust met een automatisch reinigingssysteem. Eens per week wordt de plaat in trilling gebracht, waardoor het samengeklonterde stof op een transportband valt en als afval wordt afgevoerd; een hoeveelheid van ongeveer een halve kruiwagen.”

Positieve ionisatie

Gijsbers: “De fijnstofafvanger van ENS werkt op basis van ionisatie; een door de TU Delft ontwikkelde techniek. Elektroden zorgen ervoor dat zuurstofmoleculen in de lucht elektrisch worden geladen. De geladen moleculen hechten zich aan stofdeeltjes, hoe klein ook. Vervolgens worden deze geladen deeltjes naar een geaarde collectorplaat getrokken, waarop het stof zich bindt. ENS heeft patent op deze manier van ontstoffing.”

Geurreductie met ozoninjectie

Het geurprobleem wordt opgelost door de injectie van ozon. Gijsbers: “De ozon reageert met de geurcomponenten. De geur wordt dus niet slechts gemaskeerd, maar verdwijnt echt. De ozon wordt gemaakt uit perslucht met behulp van ozon-generatoren. Het is dus niet nodig om met bussen ozon te sjouwen. Vooral de combinatie van stofafvanging en geurreductie werkt goed. Uit schone lucht, vrij van fijnstof, is het gemakkelijker geur verwijderen.

Van Paassen: “Afhankelijk van de voersoort wordt een geurreductie gerealiseerd van 50 procent bij normale persing tot 90 procent bij expanderen. Gemiddeld betekent dit voor ons een geurreductie van 75 tot 80 procent. En met de stofuitstoot gaan we terug naar 2 milligram per kubieke meter. De stofuitstoot bij een centricloon ligt aanzienlijk hoger.” Onafhankelijke metingen verricht door Buro Blauw laten een stofreductie zien van gemiddeld 81 procent en een geurreductie van 77 procent.

Kosten

Van Paassen is van de technologie van ENS ook gecharmeerd wegens het lage energieverbruik en de lage investeringskosten ten opzichte van andere systemen. “Het onderhoud aan de Titan is minimaal. Alleen de elektroden moeten ongeveer één keer per jaar worden vervangen, maar die kosten zijn te overzien. De operationele kosten zijn dus beperkt. De Titan is geplaatst in het afgaskanaal, waar al een luchtstroom aanwezig is. Het elektrisch vermogen is daardoor laag, 150 Watt. Het systeem is aangesloten op de controlekamer, dus op afstand kan worden gecheckt of alles nog werkt. Een minpunt is misschien dat er een grote unit van 3 tot 4 meter hoog op het dak staat, met veel leidingwerk.”

Binnenlucht zuiveren

Gijsbers ziet ook veel andere toepassingen voor deze ontstoffingstechniek: “Het is bijvoorbeeld mogelijk om binnenlucht te recirculeren. Dat is heel interessant voor industriële sectoren waar de luchtkwaliteit op de werkvloer te wensen over laat. Helaas is hier echter nog vaak sprake van een houding van ‘het kost geld en levert niet direct wat op’. Dat komt omdat de gezondheidsklachten als gevolg van een slechte luchtkwaliteit zich pas op lange termijn openbaren. De techniek kan worden ingezet om het klimaat in allerlei soorten gebouwen te verbeteren. Ook is ionisatie effectief tegen fijnstof, maar fijnstof is nog steeds een onderschat probleem, hoewel de World Health Organisation de normen voor fijnstof onlangs heeft aangescherpt. De praktijk is echter dat de voornaamste toepassingen van onze technologie momenteel liggen op het gebied van stof- en geurreductie, met name om te kunnen voldoen aan de geldende normen.”

Door: Tessa Nederhoff  |  Bron: Bulk, jaargang 23, nummer 5 (september 2015)