Kan het zuiveren van de lucht in parkeergarages bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Eindhoven? Samen met de Technische Universiteit Eindhoven doen wij hier momenteel onderzoek naar. Het idee voor dit onderzoek ontstond nadat twee luchtzuiveringssystemen in een parkeergarage in Cuijk ervoor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht flink afnam, zowel in de garage als direct daarbuiten. Op Cursor leest u meer over dit bijzondere project.