Onlangs vond in Ede de ‘Dag van Gelderland’ plaats, met als thema ‘Gelderland kijkt vooruit’. Met de inzet van inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werd samen vooruit gekeken naar de toekomst van Gelderland.

De organisatie: “We leven in een tijd van grote transities en dilemma’s, zoals mondialisering versus lokalisering en technologische innovatie versus waardering voor ambachten. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn groot. Dit alles heeft ook gevolgen voor hoe we in Gelderland leven, wonen en werken. Deze ontwikkelingen vragen ons om goed om te gaan met het milieu en ons prachtige landschap; om een impuls te geven aan onze economische kracht en bereikbaarheid; en om te zorgen voor een provincie voor iedere Gelderlander. Hoe we vandaag omgaan met deze uitdagingen bepaalt de kwaliteit van onze toekomst”.

Het congres was gericht op het Gelderse bedrijfsleven, ondernemers, het onderwijs, landbouworganisaties, bewonersinitiatieven, de woningsector, milieuorganisaties, ngo’s, zorg-, welzijns- en sportinstellingen, vervoersbedrijven, kunst- en cultuurinstellingen en bestuurders van provincie, gemeenten en regio’s en ambtenaren van overheden. Collega Roel was namens ENS aanwezig om te vertellen over ‘Longen van de Stad’. Zijn presentatie gaf inzicht in hoe op innovatieve wijze de stedelijke luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd kan worden, om steden zo aantrekkelijker te maken en houden voor wonen, werken en recreëren.