Onlangs verscheen het rapport ‘The Cost of Air Pollution – Strengthening the Economic Case for Action’, waarin de Wereldbank verslag doet van de sociale en economische effecten van luchtvervuiling.

Het percentage van de wereldbevolking dat leeft in regio’s waar de World Health Organization (WHO) richtlijn voor luchtvervuiling wordt overschreden, is sinds 1990 gestegen tot 87% in 2013. Luchtvervuiling vormt wereldwijd een belangrijk gezondheidsrisico. In 2013 overleden 5.5 miljoen mensen voortijdig aan aandoeningen als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling (met name vanwege hartziekten, long- en ademhalingsaandoeningen). Dit komt overeen met 1 op de 10 sterfgevallen, waarmee luchtvervuiling wereldwijd de vierde risicofactor is voor vroegtijdig overlijden, na roken, dieet en stofwisselingsziekten.

Economisch effect

De kosten van toegenomen gezondheidszorg, vroegtijdig overlijden en verloren arbeidstijd worden benaderd vanuit het oogpunt welzijn (wat hebben mensen over voor levenskwaliteit) en inkomen (wat is het economische effect van verloren productiviteit, ‘natuurlijk’ en ‘humaan’ kapitaal). In 2013 bedroegen de kosten als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling wereldwijd USD 5.11 biljoen (€4,560,000,000,000). De afname in welvaart is het hoogst in landen met sterk ontwikkelende economieën, met name in de dicht bevolkte regio’s in Zuid-Oost Azië en de Pacific (tot 7.5% van het bruto nationaal product (BNP)).

Het rapport becijfert de economische impact met als doel overheden te motiveren actie te ondernemen tegen luchtvervuiling. Het rapport illustreert hiertoe de kosten-efficiëntie van investeren in luchtkwaliteit. Maatregelen die door de overheid van de VS werden genomen ten behoeve van de luchtkwaliteit, waren in economisch opzicht consequent de meest efficiënte maatregelen van diezelfde centrale overheid. Naar schatting werd tussen 2004 en 2014 voor USD 37-44 miljard uitgegeven aan maatregelen tegen luchtvervuiling. Tegenover deze kosten stonden besparingen van USD 157-777 miljard aan gereduceerde gezondheidsrisico’s van blootstelling aan fijn- en ultrafijnstof; een rendement van meer dan 400%!