Onlangs is er redelijk wat controverse geweest als gevolg van een optreden van Daan Roosegaarde in College Tour, waar gesuggereerd werd dat zijn kunstobjecten zijn gebaseerd op andermans ideeën. Een van de genoemde kwesties was de Smog Free Tower. Het gevolg was een discussie in diverse media over de authenticiteit van dergelijke kunstuitingen, waar wij ons als bedrijf en ontwikkelaar van de techniek achter de Smog Free Tower bewust niet in hebben gemengd. Nu de storm enigszins is geluwd, lijkt het ons een goed moment om het ware verhaal achter de Smog Free Tower te vertellen. Onderstaande tekst heeft alleen betrekking op de samenwerking tussen Studio Roosegaarde en ENS Clean Air binnen het Smog Free Project.

Eerste ontmoeting met Daan Roosegaarde

Wij hebben Daan Roosegaarde voor het eerst ontmoet in de lente van 2013, tijdens een bijeenkomst in Eindhoven waar een van onze producten werd geïntroduceerd. Daan was door ons uitgenodigd om een lezing te geven. Bob Ursem en Ruud Koornstra waren die dag ook te gast als spreker. Hier maakte Daan voor het eerst kennis met onze gepatenteerde technologie om fijnstof af te vangen. Tevens ontmoette hij Bob Ursem, een van de uitvinders van deze techniek die bij de TU Delft is ontwikkeld.

Ontwikkeling van de Smog Free Tower

Kort voor deze ontmoeting bracht Daan Roosegaarde een bezoek aan de stad Beijing in China, waar hij zelf heeft ervaren hoe ernstig luchtvervuiling is. Hier bedacht hij dat het prachtig zou zijn om in de stad schone plekken te creëren die goed zijn voor de mens, bijvoorbeeld door een gat in de smoglaag boven een park in Beijing te schieten. Daan nam contact op met Bob Ursem om hem te vragen of zijn idee haalbaar was. Bob heeft enkele verkennende berekeningen uitgevoerd en gaf aan dat het theoretisch mogelijk was om een gat in de lucht te schieten. Via Bob Ursem kwam Daan Roosegaarde vervolgens bij ENS terecht.

Samen hebben we zijn idee voor een Smog Free Park concreet gemaakt en een maquette ontwikkeld waarvoor wij de techniek en Daan met zijn team van ontwerpers van Studio Roosegaarde de visualisatie heeft ontworpen. Daarna hebben we gezamenlijk de Smog Free Tower in Rotterdam gebouwd. De technische berekeningen hebben we samen gedaan, de technologie voor de fijnstofafvangst werd door ons gerealiseerd en het design van de toren komt volledig van de hand van Studio Roosegaarde. Buiten Studio Roosegaarde en ENS is er dus niemand anders betrokken geweest bij de realisatie van dit project.

College Tour

Wij vinden het bijzonder jammer dat de uitzending van College Tour zoveel ‘stof’ heeft doen opwaaien en weerstand heeft opgeroepen bij enkele individuen die de publiciteit opzochten, maar in veel gevallen niet bij het project waren betrokken. Hierdoor lijkt het niet meer te gaan om waar het Smog Free Project echt om draait: bewustwording van de fijnstofproblematiek en het schoonmaken van vervuilde lucht. Fijnstof is een ernstig volksgezondheidsprobleem en Daan Roosegaarde doet moedige pogingen om dit probleem op de kaart te zetten, zowel bij beleidsmakers als bij het grote publiek.

Veelbelovende samenwerking

De samenwerking tussen ENS en Daan Roosegaarde is erg veelbelovend. Het heeft de potentie om een reële bijdrage te leveren aan het oplossen van het fijnstofprobleem. De Smog Free Tower is een krachtig statement waarmee niet alleen bewustwording wordt gecreëerd, maar bovendien een oplossing wordt geboden voor een kritiek volksgezondheidsprobleem dat in toenemende mate wordt erkend. Wat aanvankelijk is begonnen als een droom, is door Studio Roosegaarde en ENS werkelijkheid geworden.