Project Description

Parkeergarages Steendok

Luchtzuivering in een Antwerpse parkeergarage die bijdraagt aan schonere lucht in de omgeving.

Duurzame stad Antwerpen

Antwerpen is een duurzame stad en daarom zet de stad de komende jaren sterk in op een gezond stadsklimaat, duurzame energie, een goed waterbeleid, meer groene, het beperken van geluidshinder en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Gedempte Zuiderdokken

In het centrum van Antwerpen liggen de Gedempte Zuiderdokken die met een oppervlakte van 9 hectare het grootste plein van de stad vormen. In 2013 besloot het Antwerps stadsbestuur dat het ongewenst is om gratis te kunnen parkeren op dit plein. Zo ontstonden de plannen om onder het plein betaalde parkings aan te leggen en het plein her- aan te leggen. In het kader van meer groen in de stad, worden de Gedempte Zuiderdokken omgetoverd tot een groene openbare ruimte, die naar verwachting in 2023 klaar zal zijn. Onder deze ruimte zijn twee nieuwe parkings aangelegd: parking Kooldok en Steendok. In nauw overleg met de gemeente, Q-park en de omwonenden is er besloten om in parking Steendok wat te doen aan luchtkwaliteit. Zodoende zijn er 13 luchzuiveringssystemen geïnstalleerd.

Wilt u meer weten over de toepassing van luchtzuivering in parkeergarages? Lees hier meer of neem vrijblijvend contact met ons op.

Project details

Laatste nieuws