Afgelopen week werden twee wetenschappelijke studies over de gezondheidseffecten van het leven in de buurt van drukke verkeerswegen gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Een van deze studies legt een direct verband tussen de blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling en de kans op dementie.

Dementie, Parkinson en multiple sclerose

Men onderzocht het voorkomen van de aandoeningen dementie, Parkinson en multiple sclerose bij 6,6 miljoen inwoners in het Canadese Ontario, in de leeftijdscategorie 20-50 (4.4 miljoen personen) en 55-85 jaar (2.2 miljoen personen). Via de postcode van het woonadres bepaalden de onderzoekers op welke afstand deze personen woonden van een drukke weg. Medische dossiers werden onderzocht om te bepalen welke personen een aandoening ontwikkelden.

Tussen 2001 en 2012 werden uit deze groepen 243.611 mensen gediagnosticeerd met dementie, 31.577 met Parkinson en 9.247 met multiple sclerose. Er werd geen correlatie gevonden tussen het leven in de buurt van een drukke weg en Parkinson of multiple sclerose. Dementie daarentegen kwam significant vaker voor naarmate mensen dichter in de buurt van een drukke weg woonden.

Kans op dementie groter

Bij mensen die binnen een straal van 50 meter van een drukke weg woonden bleek 7 procent meer dementie voor te komen, bij een woonafstand van 50 tot 100 meter 4 procent en tussen 100 en 200 meter 2 procent. Deze correlatie was nóg sterker in een stedelijke omgeving en bij mensen die gedurende hun hele leven binnen een afstand van 50 meter van een drukke weg woonden (tot 12% verhoogde dementie-incidentie). Tussen 200 en 300 meter woonafstand werd geen effect meer waargenomen.

De afgelopen jaren verschijnen in toenemende mate wetenschappelijke publicaties waarin direct of indirect bewijs wordt geleverd voor de negatieve effecten van luchtvervuiling op het zenuwstelsel. Verkeersgerelateerde luchtverontreinigingen zoals fijn- en ultrafijnstof, stikstofoxiden (NOx) en koolmonoxide (CO) zijn bewezen risicofactoren voor het ontwikkelen van neurodegeneratieve aandoeningen, maar ook voor ontwikkelingsstoornissen, zenuwontstekingen en cognitieve stoornissen.