Onlangs deed men bij het programma De Monitor op NPO2 onderzoek naar megastallen. De intensieve veehouderij staat steeds meer ter discussie. Omwonenden van megastallen maken zich druk om de uitstoot van fijnstof en stank. Wat zijn de gevolgen daarvan voor hun gezondheid? En wat kunnen boeren doen om te voorkomen dat hun buren ziek worden?

Longaandoeningen

Uit het recent verschenen rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)’ van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat wonen in de omgeving van veestallen de longfunctie aan kan tasten. Tevens is er een verhoogd risico op longontstekingen. Vooral mensen met de longaandoening COPD hebben een grote kans dat hun klachten verergeren door de uitstoot van stallen in de omgeving. Ook de angst voor dierziektecrises zoals de Q-koorts is groot bij veel omwonenden.

Megastallen

De Monitor kreeg tientallen tips over megastallen. Tips van omwonenden die last hebben van de stallen in hun omgeving, maar ook van boeren die er alles aan proberen te doen om de uitstoot van hun bedrijf te verminderen. In de documentaire ‘Megastallen’ doet De Monitor onderzoek naar megastallen en de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. En welk belang wordt het best gediend: de volksgezondheid, dierenwelzijn of economie?

Longen van het Platteland

ENS ontwikkelde het concept ‘Longen van het Platteland’, waarbij de luchtkwaliteit binnen de stal en daarmee het stalklimaat wordt verbeterd. Als gevolg hiervan is de lucht die door stallen wordt uitgestoten schoner dan de lucht die de stal ingaat. De opzet is analoog aan het project ‘Longen van de Stad’, waarbij parkeergarages een luchtzuiverende rol vervullen.

De eliminatie van fijnstof uit de stallucht resulteert in een sterke reductie van de fijnstofemissie, waarmee een oplossing wordt geboden voor de omgeving. Tevens draagt het bij aan een betere gezondheid van de dieren die in de stal worden gehouden. Bovendien levert het zowel gezondheids- als economische voordelen op voor de veehouders, hun gezinnen en medewerkers.