Interparking heeft parkeergarage Beffroi in Namen uitgerust met een luchtzuiveringsinstallatie voor vermindering van fijne en zeer fijne stofdeeltjes. Het zuivert de lucht, die daardoor soms van betere kwaliteit is dan de buitenlucht. Dit is een primeur voor België. Interparking is sinds 2015 al CO2-neutraal gecertificeerd en zet nu een bijkomende stap voor een gezonder milieu voor iedereen.

Fijne deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid van personen die eraan worden blootgesteld. Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog en kunnen worden ingeademd. Op korte termijn kunnen ze ademhalingsstoornissen en hart- en vaatziekten veroorzaken. Op langere termijn kunnen ze allergieën verergeren of zelfs leiden tot longziekten of kanker. Zoals in andere afgesloten ruimten, bv. tunnels, is ook in parkeergarage soms een hoge concentratie van stofdeeltjes aanwezig als gevolg van de uitstoot van het autoverkeer.

Om dat te verhelpen en «de lucht van haar installaties te zuiveren», heeft Interparking in de parkeergarage Beffroi in Namen een innoverend luchtzuiveringssysteem geplaatst dat 50 tot 70% van de gewone stofdeeltjes, 40% van de fijne en 20% van de heel fijne deeltjes neutraliseert. Deze percentages schommelen dagelijks op basis van verscheidene interne (verkeer en vochtigheid) en externe factoren (weer, concentratie fijne deeltjes buiten).

Positieve ionisatie

Het systeem dat onlangs in de parkeergarage Beffroi in Namen werd geïnstalleerd, werd ontwikkeld door ENS Clean Air Solutions. Het maakt gebruik van een proces van positieve ionisatie om de fijne deeltjes in de omgevingslucht te vangen.

Het principe is heel eenvoudig. De vervuilde lucht wordt in een eerste fase aangezogen in het systeem, dat een positieve elektrische lading op de fijne deeltjes aanbrengt. Die verbinden zich dan tot grotere deeltjes. Vervolgens worden ze aangetrokken door een verzamelplaat die ze vasthoudt en omzet in grove stofdeeltjes. Tot slot wordt de gezuiverde lucht zonder vervuilende deeltjes uit het systeem geblazen. De parkinggebruikers ademen daardoor gezondere lucht in.

Een long in de stad

De technologie toegepast in parkeergarages maakt onderdeel uit van de door ENS ontwikkelde strategie genaamd “Longen van de stad”, ter verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit. Behalve in parkeergarages is het concept ook geschikt om fijnstof te verwijderen in onder andere tunnels, trein- en busstation en drukke verkeerspunten. Met deze toevoeging fungeert de bestaande infrastructuur als “schone longen van de stad”.

Volgens Airscan.org, de onderneming die de luchtkwaliteit meet, maakt het luchtzuiveringssysteem voor vermindering van de fijne deeltjes in de parkeergarage Beffroi het mogelijk om er een deeltjesconcentratie te bereiken die lager ligt dan het gemiddelde percentage dat buiten wordt gemeten. Anders gezegd, voortaan is het mogelijk dat de in de parkeergarage ingeademde lucht schoner is dan de buitenlucht.

In een gesloten ruimte verspreiden de door het verkeer gegenereerde fijne deeltjes zich niet gemakkelijk en blijven ze in de lucht rondzweven. Het is dus interessant er iets aan te doen wanneer ze zich nog samen op dezelfde plek bevinden, in plaats van ze via de ventilatie uit te stoten in de omgeving.

Het gaat om de eerste installatie van dit type voor Interparking en de eerste die in België in gebruik wordt genomen.

« Interparking pakt op verschillende manieren de uitdagingen aan die zich aandienen op het gebied van haar sociale en ecologische verantwoordelijkheid, benadrukt Roland Cracco, CEO van Interparking. Wij vinden dat een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu integraal deel uitmaakt van onze missie. »

Grafiek nummer 1: Vermindering van fijne en uiterst fijne deeltjes door het ENS-systeem.Voor de deeltjes PM 2.5 liggen de metingen door Airscan.org in parking Beffroi van Interparking tussen 35 en 54% lager. Bron: ENS Clean Air

Grafiek nummer 2: Histogram van de concentraties PM2.5 in de parkeergarage Beffroi voor en na de installatie van het ENS luchtzuiveringssysteem, alsook in de stad. Voorbeeld van de positieve effecten van het ENS Clean Air-systeem op de deeltjes PM2.5. Met het ENS Clean Air luchtzuiveringssysteem kan de luchtkwaliteit in een parkeergarage aanzienlijk worden verbeterd. Na behandeling is de lucht binnenin parkeergarage Beffroi (groene balk) niet alleen gezonder dan de lucht in de parkeergarage vóór behandeling (oranje balk), maar ook beter dan de buitenlucht (blauwe balk). Bron: Airscan.org