Project Description

PepsiCo

PepsiCo is een toonaangevend voedingsmiddelen- en drankenbedrijf met wereldwijd bekende en gerespecteerde merken. PepsiCo Nederland is onderdeel van de divisie Europe Sub-Saharan Africa. Bij PepsiCo Nederland, locatie Broek op Langedijk worden bekende sterke merken gevoerd zoals o.a. Cheetos, Doritos, Lay’s, Nibbits en Hamka’s. PespiCo Nederland staat in de top 6 van voedingsmiddelenbedrijven in Nederland.

PepsiCo Nederland

Bij het productieproces van de diverse snacks worden smaak- en geurstoffen gebruikt. Aan het eind van het productieproces worden de resterende vrijgekomen geuren en fijnstof op het dak uitgestoten vanuit twee emissiepunten.  Omdat de fabriek zich binnen een straal van 50 meter naast een woonwijk bevind, werd vooral de  geurbelasting door omwonenden als problematisch ervaren. De geurbelasting bevond zich ruimschoots boven de gestelde grenswaarden. Het succes  van PepsiCo is sterk gebaseerd  op een diepgaand begrip voor haar klanten, consumenten, maar zeker ook voor de diverse gemeenschappen. Daarom wilde PepsiCo al het mogelijke doen om de geuroverlast zoveel mogelijk te elimineren en ruim binnen de grenswaarden komen en blijven. Op zoek naar oplossingen kwamen ze na een gedegen marktverkenning uit bij ENS Clean Air.

Tijdens een eerste inventarisatie op locatie werd direct duidelijk dat de geur van behoorlijke afstand kon worden waargenomen en dat het een mooie uitdaging zou worden om onder de grenswaarden te gaan uitkomen. Ook was het de wens van PepsiCo om beide emissiepunten samen te voegen en de totale luchtuitstroom te behandelen. Samen met PepsiCo en het bedrijf TEB Engineering uit Heerhugowaard hebben we de doelstelling om in zeer korte tijd een prachtige totaaloplossing op te leveren, weten te realiseren. 

Nadat het geheel was geïnstalleerd en het productieproces weer operationeel was, is het nieuwe luchtzuiveringssysteem door een extern bureau bemeten op geuremissie. Met grote tevredenheid werd vastgesteld dat de geur gemiddeld met ruim 70% was afgenomen. Een uitstekend resultaat waarmee PepsiCo ruimschoots binnen de toegestane grenswaarden blijft.

Project details

PARTNER
PepsiCo Nederland

TOEPASSING
Industrie