Project Description

Alblasserdam

In 2016 is het actieprogramma Luchtkwaliteit Alblasserdam ‘Samen sterk voor schone lucht!’ gestart. Dit actieprogramma is een mooie uitwerking van het al langer lopende Programma luchtkwaliteit Drechtsteden dat weer een uitvloeisel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Noordtunnel Alblasserdam

De aanpak van het lokale probleemgebied met betrekking tot de uitstoot Noordtunnel is een belangrijk actiepunt in het geheel. Om die reden heeft de gemeente Alblasserdam eind 2016 besloten tot aanschaf over te gaan van een luchtzuiveringsinstallatie. Daarmee zou enerzijds een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de bewustwording rondom het thema luchtvervuiling en fijnstof en anderzijds concrete proeven en metingen kunnen worden uitgevoerd.

Proefmeting Noordtunnel

De installatie heeft al op diverse locaties gestaan en eind 2018 is besloten een zeer gerichte langdurige proefmeting uit te voeren in de directe nabijheid van de uitmonding van de tunnel. Doel van de metingen is om de effectiviteit van de zuiveringstechniek met uitgaande tunnellucht vast te stellen. In de tussenliggende periode heeft ook al een uitgebreide CFD-studie (Computational Fluid Dynamics) door de TU/Eindhoven plaatsgevonden met opzienbarende effecten voor de inwoners van de omliggende Drechtsteden.

Resultaten

Begin maart 2019 is de meetperiode afgerond en de verwachting is dat begin april de rapportage met uitkomsten zal zijn afgerond. Al wel duidelijk is dat de resultaten uitstekend zijn te noemen. Het blijkt mogelijk te zijn om tot maximaal 96% van de PM10 tunnellucht te reinigen. Zelf de allerkleinste deeltjes PM1 worden nog met 25% vermindert. Een prachtig resultaat!

Ook zullen alle data verder worden bekeken en verwerkt in het CFD-model en de verwachting is dat er in mei 2019 een wetenschappelijke publicatie zal worden uitgebracht door de TU/Eindhoven over de potentiële mogelijkheden t.a.v.  de effecten voor Alblasserdam.

Project details

TOEPASSING
Stedelijk gebied

Laatste nieuws