Weert installeert fijnstoffilters in parkeergarages

Ruim 40% minder fijnstofuitstoot in de binnenstad

Gedeputeerde van de Provincie Limburg Eric Geurts en wethouder Wendy van Eijk (gemeente Weert) stellen de fijnstofzuiveringsinstallaties in gebruik. Weert start als eerste gemeente in Limburg met het structureel aanpakken van fijnstof in parkeergarages en de omliggende omgeving. Vandaag stelde wethouder Wendy van Eijk samen met gedeputeerde van de Provincie Limburg Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling) de fijnstofzuiveringsinstallatie in de Centrumparkeergarage in gebruik.

 

Ambitie

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst  en chemische samenstelling. Vooral de sectoren verkeer, landbouw en industrie zorgen voor verhoging van de concentratie fijnstof. Inademing is schadelijk voor de gezondheid. De normen voor fijnstof worden in Weert niet overschreden maar zijn wel hoog te noemen. De ambitie van de gemeente Weert is dat de concentratie luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht aanzienlijk lager is dan de wettelijke grenswaarden. Het plaatsen van fijnstofzuiveringsinstallaties draagt bij aan deze ambitie.

Pilot Walbruggarage

Een pilot in 2017 met een fijnstofzuiveringsinstallatie in de Walburggarage heeft bevestigd dat deze nieuwe technologie heel effectief de lucht in de garage zuivert. Uit het effectenonderzoek, in samenwerking met de TU Eindhoven, blijkt dat de concentratie fijnstof gemiddeld gereduceerd wordt met 53% in de garage en 43% in de directe omgeving van de garage.

Longen van de Stad

Wethouder Wendy van Eijk: “De resultaten van deze pilot hebben ertoe geleid dat besloten werd om alle garages in de binnenstad te voorzien van deze zuiveringsinstallaties. Deze ‘longen in de stad’ dragen positief bij aan de leefbaarheid in de Weerter binnenstad.”

Financiering

De financiering van dit project is mede mogelijk dankzij een provinciale bijdrage voor de uitvoering van het centrumplan ‘Versterking Stadshart’. De Provincie Limburg ondersteunt plannen die de structuur en onderlinge sociale verbindingen in steden en centra versterken. Gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling: “We streven naar leefbare centra die bruisen en daar hoort ook meer groen en een goede luchtkwaliteit bij.” De kosten voor het plaatsen van fijnstofzuiveringsinstallaties in zes parkeergarages bedragen € 310.000,-. In totaal zijn er 12 units geplaatst. De kosten voor reiniging en onderhoud worden deels gecompenseerd door lagere kosten voor schoonmaak in de garages.

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies