Industrie

In productiehallen binnen bijvoorbeeld de hout-, steen- en metaalverwerkende industrie, kan fijnstof of verbrandingsrook ontstaan. ENS Industries biedt oplossingen om uw omgevings- en binnenlucht schoon te houden.

ENS Industries

Wanneer een productieproces veel (schadelijk) stof genereert, is het belangrijk om dit onder controle te houden. Niet alleen ten behoeve van de luchtkwaliteit in de werkomgeving, maar ook ten aanzien van de emissie naar de buitenlucht.

ENS biedt oplossingen waarmee grof stof, fijn stof, ultrafijn stof en geur geëlimineerd kunnen worden uit uw proceslucht of werkomgeving. Hierbij is het mogelijk om dit als totaaloplossing in te zetten of als afzonderlijke modules. Doordat wij zonder conventionele filtertechnieken werken, is het rendement onverminderd hoog en het drukverlies in het systeem minimaal.

Reduceren van emissies

Met onze oplossingen voor de ontstoffing van proceslucht is het mogelijk om uw emissies te reduceren. Grote hoeveelheden lucht kunnen met een hoge snelheid ontdaan worden van (schadelijke) stoffen en, indien nodig, geur. De Titan is toepasbaar voor grote luchthoeveelheden vanaf 15.000 m3/h, terwijl voor kleinere luchthoeveelheden de Aufero het meest geschikt is. Beide systemen zijn zonder problemen in een bestaand leidingtraject te plaatsen en kunnen voorzien worden van stofafvoer en een automatisch reinigingssysteem.

Stof en verbrandingsrook

In productiehallen waar mensen werkzaam zijn, zoals in de hout-, steen- en metaalverwerkende industrie, kan bij bepaalde werkzaamheden stof of verbrandingsrook ontstaan. Hierdoor kan de binnenlucht schadelijke respirabele (inadembare) stoffen bevatten waaraan werknemers worden blootgesteld. De Aufero helpt u om uw omgevings- en binnenlucht schoon te houden. Dit systeem verbruikt weinig energie en is zeer onderhoudsvriendelijk.

Tevens is het mogelijk om bij bepaalde processen gericht af te zuigen, waardoor stoffen bij de bron onschadelijk worden gemaakt. Ontstoffing van de lucht helpt bovendien bij de bescherming van uw apparatuur. Door het stofniveau te verlagen, zal apparatuur minder snel vervuilen. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en wordt de levensduur verlengd.

Bij Nefit Industrial installeerden wij 6 Aufero luchtzuiveringssystemen om het fijnstof en kwarts af te vangen dat vrijkomt tijdens het productieproces van gietproducten. Daarmee wordt een schone en gezondere werkomgeving voor de werknemers gerealiseerd.