Na de succesvolle lancering van het Smog Free Project in de Chinese hoofdstad Beijing vorig jaar, is de Smog Free Tower inmiddels gearriveerd in de stad Tianjin. Daan Roosegaarde en zijn team van designers en engineers hebben nu nieuwe resultaten gedeeld met betrekking tot de Smog Free Tower in China. Deze resultaten zijn samengesteld door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De bevindingen van Prof. Blocken, een gerenommeerde wetenschapper op het gebied van urban physics, zijn gebaseerd op metingen die werden uitgevoerd door een team van deskundigen en bevestigen de positieve effecten van de Smog Free Tower.

Positieve resultaten

“De Smog Free Tower werkt met de bewezen positieve ionisatie technologie van ENS, waarmee grote fracties fijnstof uit de lucht worden verwijderd in de directe omgeving. Zowel de technologie als de Smog Free Tower zijn succesvol geëvalueerd middels veldmetingen en numerieke simulaties met Computational Fluid Dynamics (CFD). De resultaten bevestigen dat de toren tot 70% van de ingaande PM10 en tot 50% van de ingaande PM2,5 elimineert. Een toren in een open veld zorgt bij kalme weersomstandigheden voor een PM10 reductie van 45% en een PM2,5 reductie van 25% in een cirkel met een diameter van meer dan 20 meter rond de toren. Wanneer de toren in een halfgesloten of afgesloten binnenplaats staat, kunnen de gunstige effecten veel groter zijn” (Prof. dr. Bert Blocken, TU/e en de KU Leuven).

Reductie van de PM10 concentratie (in percentage) door de SFT bij nagenoeg windstille weersomstandigheden, tot 10 meter afstand van de toren (TU/e).

Longen van de Stad

ENS werkt nauw samen met Prof. Blocken en zijn onderzoeksgroep aan de Technische Universiteit Eindhoven bij een aantal projecten op het gebied van stedelijke en infrastructurele luchtzuivering. Momenteel bereiden we ons samen voor om het project ‘Longen van de Stad’ naar een hoger niveau te tillen. In samenwerking hebben we een concept ontwikkeld waarin grote luchtreiniging in de bestaande infrastructuur van de stad de luchtkwaliteit op stadsniveau aanzienlijk verbetert. Bij een pilot project in de stad Eindhoven zullen ter plaatse metingen worden verricht om het effect van dit concept te valideren.