Project Description

Longen van de Stad

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden door fijnstof en roet uit de stadslucht af te vangen en bestaande infrastructuur in te zetten als de luchtzuiverende ‘longen van de stad’.

Longen van de Stad

Binnenstedelijke gebieden kennen een hoge verkeersdichtheid en daarmee gepaard gaande vervuiling, waaronder veel (ultra)fijnstof- en roetuitstoot. Met name op dichtbebouwde locaties met veel verkeer is de luchtkwaliteit bovengemiddeld slecht. Dit vanwege het feit dat er veel bronnen zijn en weinig luchtverversing is. Door juist op deze plekken luchtreinigingstechnologie in te zetten, is het mogelijk om zeer gericht de luchtkwaliteit te verbeteren ten gunste van de gezondheid van weggebruikers, passanten en aanwonenden. De wind voert deze gereinigde lucht daarnaast mee door de stad.

Grootschalige luchtreiniging op stedelijk niveau

Het doel van het concept ‘Longen van de Stad’ is om op strategische plekken in een (binnen)stedelijk gebied luchtreiniging te integreren in de bestaande infrastructuur, zodat met een nagenoeg onzichtbare ingreep de luchtkwaliteit op straatniveau kan worden verbeterd.

Dit concept is in 2016 onderzocht op haalbaarheid. De technologie kan ingebouwd worden op verkeerspleinen, in tunnels, viaducten, stationsgebouwen of bijvoorbeeld straatmeubilair. Voor het haalbaarheidsonderzoek is echter gekozen voor toepassing in (ondergrondse) parkeergarages. Een binnenstad kenmerkt zich doorgaans namelijk door een hoge dichtheid van parkeergarages. Bovendien zijn deze garages vaak in bovenmatig vervuilde (verkeers)gebieden gelegen, nabij voetgangersgebieden waar veel mensen recreëren en winkelen.

Op basis van eerdere praktijkervaringen heeft ENS daarom in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een plan uitgewerkt waarmee grootschalige luchtzuivering in parkeergarages ervoor kan zorgen dat de luchtkwaliteit op stadsniveau substantieel verbetert.

Parkeergarages als ‘Longen van de Stad’

ENS heeft een energiezuinig en effectief luchtzuiveringssysteem ontwikkeld voor eliminatie van fijnstof in parkeergarages: de Aufero. Dit systeem is eerder succesvol toegepast in parkeergarages in Cuijk en Weert. In Cuijk werd de fijnstofconcentratie (PM10) in de garage met meer dan 70% verminderd. In het bovengelegen winkelcentrum werd hierdoor een PM10 reductie van meer dan 60% gerealiseerd.

Door het toepassen van Aufero’s in een parkeergarage wordt dus niet alleen de lucht in de parkeergarage zelf gereinigd, maar ook een deel van de omringende stadslucht. Parkeergarages worden immers continu geventileerd met buitenlucht, om zo de lucht te verversen en luchtverontreinigingen als gevolg van verkeersbewegingen in de garage af te voeren. Deze afgevoerde lucht wordt vervolgens ongereinigd uitgestoten in de drukke binnenstad. Door implementatie van de ENS technologie in de parkeergarages wordt dus indirect ook de stadslucht gezuiverd. Hiermee krijgen parkeergarages de functie van luchtzuiverende ‘Longen van de Stad’.

Proefopstelling op het Stadhuisplein in Eindhoven

Om het haalbaarheidsonderzoek met praktijkmetingen te kunnen ondersteunen, is in de eerste helft van 2018 een proefopstelling gerealiseerd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het doel hiervan was het valideren van het luchtstromingsmodel dat is ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven. Daardoor wordt het mogelijk om zeer nauwkeurig en betrouwbaar te voorspellen welk effect luchtreiniging heeft in de stedelijke context.

Laatste nieuws