Project Description

Parkeergarage Cuijk

Luchtzuivering in een parkeergarage die via een roltrap verbonden is met een bovengelegen winkelcentrum. Een innovatieve en effectieve oplossing die slechts een minimale impact heeft op het normale gebruik van de garage.

Parkeergarage Cuijk

In het winkelhart van Cuijk, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente, ligt winkelcentrum de Maasburg. Via een roltrap kunnen bezoekers vanuit de parkeergarage de bovengelegen winkels bereiken. Via deze roltrap trekken echter ook luchtverontreinigingen vanuit de parkeergarage het centrale atrium van het winkelcentrum in. Hiervan werd ernstige hinder ondervonden door winkeliers en winkelend publiek.

Onderzoek naar luchtvervuiling

Verkeersbewegingen in parkeergarages leiden veelal tot een verhoogde concentratie luchtvervuiling, veroorzaakt door uitlaatgassen en fijnstof afkomstig van banden en remmen. De gemeente Cuijk wilde graag analyseren of de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof in parkeergarage De Maasburg in lijn was met de Europese regelgeving. Daarom onderzocht ENS Clean Air de luchtkwaliteit in de parkeergarage en het bovenliggende winkelcentrum.

Luchtzuivering in de parkeergarage

Op basis van het onderzoeksrapport besloot de gemeente de lucht in de parkeergarage te gaan zuiveren. Het doel was om de luchtvervuiling in de parkeergarage terug te brengen naar een niveau onder de wettelijke grens voor de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof. Dit werd gerealiseerd door het installeren van twee Aufero luchtzuiveringssystemen. Hiermee wordt in de gehele garage een cirkelvormige luchtstroom gegenereerd die continue zuivering van de lucht mogelijk maakt. Een innovatieve oplossing met een minimale impact op het normale gebruik van de garage.

Meer dan 70% fijnstofreductie

Dankzij de installatie van de ENS luchtzuiveringsinstallaties wordt in de parkeergarage een fijnstofreductie van meer dan 70% behaald. Niet alleen winkeliers reageren erg positief op deze oplossing, maar ook omwonenden. Zij geven aan dat de lucht merkbaar schoner is en hoeven als gevolg minder vaak hun winkelruimtes te reinigen. Daarnaast wordt er veel minder aanslag aangetroffen op kozijnen en tuinmeubilair. Hieruit blijkt dan ook dat het effect veel verder reikt dan alleen in de garage en het bovengelegen winkelcentrum.

Project details