Technologie

ENS Clean Air heeft een duurzame, betrouwbare en veilige oplossing ontwikkeld die fijnstof, roet en andere soorten luchtvervuiling afvangt en onschadelijk maakt, zonder gebruik te maken van traditionele filters.

Hoe werkt het?

Onze luchtzuiveringstechnologie maakt gebruik van positieve ionisatie. Dat werkt als volgt. De vieze lucht wordt het systeem in gezogen. Hier worden de (fijne) stofdeeltjes voorzien van een positieve lading. Daardoor zullen deze deeltjes richting een negatief oppervlak bewegen: de collectorplaat. Zodra de deeltjes deze plaat raken, hechten zij zich aan het oppervlak. De kleine (fijnstof) deeltjes op de plaat kleven aan elkaar vast en veranderen in grove deeltjes (grof stof). Vervolgens verlaat de schone lucht het systeem.

vervuilde lucht
schone lucht

ultrafijnstof
(PM0.1)

fijnstof
(PM10 & PM2.5)

positief ion

ENS Clean Air maakt het mogelijk om de lucht te zuiveren binnen verschillende omgevingen. Onze technologie is toepasbaar op kleine, middelgrote en grote schaal, waarbij de reductieniveaus van fijn- en ultrafijnstof constant blijven.

Innovatieve luchtzuivering