Onze toepassingen voor

stedelijk gebied

Lees meer

Oplossingen ter verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit

Contact onze experts

Het aantal inwoners van steden groeit snel. Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor een gezonde verstedelijking en luchtkwaliteit is daarbij een belangrijke factor.

ENS Clean Air biedt verschillende oplossingen om de lucht in stedelijke gebieden te verbeteren. Onze technologie kan strategisch worden geïntegreerd in de bestaande infrastructuur van de stad, zoals in parkeergarages, OV-stations of andere openbare plaatsen in de stad. Van strategieontwikkeling tot operationele implementatie, we bieden volledige ondersteuning en state-of-the-art kennis voor een stedebouwkundig plan met schone lucht als ontwerptool.

Longen van de stad

ENS Clean Air ontwikkelde de Longen van de Stad-aanpak om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in steden te verbeteren. In deze aanpak dienen stedelijke infrastructurele voorzieningen en gebouwen zoals parkeergarages, verkeerstunnels, OV-stations en straatmeubilair als luchtzuiverende longen in de stad. Deze hebben het doel om fijnstofconcentraties te verminderen op locaties waar hoge concentraties samengaan met een hoge mate van blootstelling van het publiek; de zogenaamde hotspots.

De aanpak is in de praktijk getest met de Technische Universiteit Eindhoven, waar het centrum van Eindhoven als 'Living Lab' fungeerde voor langdurig onderzoek naar grootschalige implementatie van luchtzuiveringstechnologie. Het bleek dat de Longen van de Stad-aanpak een kosteneffectieve en zinvolle aanvulling is op het beleid ter verbetering van de luchtkwaliteit en, indien slim geïmplementeerd, lokaal aanzienlijke verlichting biedt bij blootstelling aan fijnstof.

Onze voordelen

Door de jaren heen is onze technologie wereldwijd toegepast om de stadslucht te verbeteren in nauwe samenwerking met diverse overheden, instituten en bedrijven
Benefit icon

Gezondere lucht voor stadsbewoners, forenzen en toeristen.

Benefit icon

Het belang van inzicht en communicatie, informeer en activeer burgers.

Benefit icon

Zorg voor veilig spelen, leren en leven voor kwetsbare groepen.

Benefit icon

Draag bij aan duurzaamheidsdoelen en luchtkwaliteitsbeleid.

Gemeenten en overheden

Onze expertise is gebaseerd op jarenlang (wetenschappelijk) onderzoek, met name op het gebied van luchtstroming en fijnstof. Met deze expertise en ervaring kunnen we gemeenten helpen bij het uitvoeren van luchtkwaliteitsbeleid en nieuwe inzichten bieden voor stadontwikkeling met schone lucht als ontwerptool.

Stedelijke luchtkwaliteit

In een stad zijn veel bronnen van luchtvervuiling aanwezig, zoals verkeer, verwarming van woningen en industriële activiteit, maar veel vervuiling komt ook van buiten de stad. Blootstelling aan slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op de gezondheid van stadsbewoners, met name kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Naast de negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt luchtverontreiniging ook aanzienlijke economische schade (bijvoorbeeld door ziekteverzuim). De drie belangrijkste vervuilers in de omgevingslucht die de gezondheid van de bevolking aantasten, zijn fijnstof (PM10, PM2,5 PM1), stikstofoxiden (NOx) en ozon (O3). PM heeft de grootste impact op de volksgezondheid; ongeveer zes keer zoveel als NOx. Meer dan 90% van de wereldbevolking woont in regio's waar de WHO-richtlijnen voor PM regelmatig worden overschreden.

een betere luchtkwaliteit

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen? Vraag een vrijblijvend advies gesprek aan

Maak een afspraak

Gerelateerde projecten

0+
Projecten
0+
Applicaties
0+
Effect studies