Parkeergarages

Er is veel aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden. Parkeergarages kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Door de centrale ligging kan de parkeergarage ingezet worden als middel om schonere lucht in steden te creëren.

Fijnstof in parkeergarages

In een stad zijn vele bronnen van luchtverontreiniging aanwezig, zoals verkeer en industrie. Ook is een groot deel van de luchtvervuiling afkomstig van buiten de stad. Doordat parkeergarages vaak centraal gelegen zijn in gebieden met hoge bebouwingsdichtheden, kan luchtvervuiling ophopen. Ook door de hoge autodichtheid en de hoeveelheid verkeersbewegingen in een kleine ruimte, kunnen de concentraties fijnstof hoog oplopen. Vervolgens wordt deze luchtvervuiling middels een ventilatiesysteem in de omgeving uitgestoten.

Schone lucht oplossing

Parkeergarages (met name ondergrondse garages) zijn in vrijwel alle steden in ruime aantallen aanwezig. Meestal in de buurt van verkeer intensieve gebieden waar veel mensen verblijven. Onderzoek toont aan dat de luchtzuiveringssystemen een aanzienlijke hoeveel fijnstof – waaronder roet – uit de (stads)lucht kunnen verwijderen. Implementatie van luchtzuiveringssystemen in parkeergarages levert dan niet alleen schone lucht ín de garage, ook de afgevoerde lucht bevat lagere fijnstofconcentraties. De afgevoerde lucht kan zelfs minder fijnstof bevatten dan de buitenlucht, waardoor de parkeergarage positief kan bijdragen aan de luchtkwaliteit in zijn omgeving. Het effect van deze aanpak is gezondere lucht voor werknemers, bezoekers en omwonenden van de parkeergarage. Hiermee krijgt de parkeergarage een toegevoegde waarde als luchtzuiverende long in de stad.

Wereldwijde toepassing

In nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en parkeerexploitanten worden parkeergarages – nationaal en internationaal – voorzien van ENS luchtzuiveringssystemen.

Wilt u hier meer informatie over of wilt u een advies van ons? Neem gerust geheeld vrijblijvend contact met ons op.