Binnenlucht

ENS maakt het mogelijk om de lucht in huizen, kantoren, scholen, hotels, cafés en restaurants te zuiveren. Onze systemen reinigen de binnenlucht 24/7 en zorgen daarmee voor een gezonde leef- en werkomgeving.

ENS Clean Air

Mensen brengen circa 90 procent van hun tijd door in gebouwen. De kwaliteit van de binnenlucht is dan ook een belangrijke graadmeter voor een gezond klimaat, waarbij goede ventilatie en de toevoer van frisse lucht belangrijke criteria vormen. In de praktijk wordt de aanvoer van frisse lucht gestuurd op temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie. De aangevoerde lucht bevat echter nog fijnstof, allergenen en vluchtige organische stoffen en is daardoor allerminst schoon te noemen. Daarnaast zijn er in gebouwen vaak diverse materialen en apparaten aanwezig die schadelijke stoffen verspreiden.

Dankzij de technologie van ENS kunt u wonen, werken, studeren en recreëren in een gezond binnenklimaat. Door implementatie van de ENS technologie is het mogelijk om in gebouwen de concentratie van schadelijke stoffen te minimaliseren en hiermee gezonde binnenlucht te realiseren. Onze techniek is zeer energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te integreren in centrale ventilatiesystemen van bijvoorbeeld kantoren of woongebouwen. Tevens kan een ENS systeem worden ingezet voor lokale, hoogwaardige reiniging wanneer omstandigheden hierom vragen.

Luchtzuivering in huis

Voor luchtzuivering in huis heeft ENS de Merlin ontwikkeld. Een stijlvol en energiezuinig apparaat dat u in de belangrijkste woonruimtes, zoals de woonkamer, slaapkamer of keuken, aan de wand kunt monteren. De Merlin zuivert de lucht van alle schadelijke zwevende deeltjes. De deeltjes worden afgevangen en omgezet tot ongevaarlijk, grof stof, zodat het niet opnieuw kan gaan zweven. Het systeem vraagt bovendien nauwelijks onderhoud. Slechts een periodieke reiniging van de binnenzijde is voldoende voor een optimale werking. Dit is eenvoudig uit te voeren door de afgevangen deeltjes met een doek af te vegen.

Schone lucht is gezond voor iedereen. Er zijn echter ook situaties waarin de luchtkwaliteit van een heel hoog niveau moet zijn, bijvoorbeeld voor mensen met allergieën of luchtwegaandoeningen zoals astma of COPD. Ook in dat geval biedt de Merlin uitkomst. Met dit systeem is het mogelijk schadelijke deeltjes, zoals fijn stof, allergenen en ziektekiemen tot vrijwel nul te reduceren. U kunt dus met een gerust hart ademhalen in uw eigen woning.

Mechanische afvoer

Wanneer sprake is van balansventilatie of een andere vorm van mechanische aanvoer is het mogelijk om een product zoals de Aufero in het leidingtraject van een HVAC-installatie te integreren. Doordat er nauwelijks sprake is van drukverlies, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig om flow te behouden. Hierdoor biedt ENS een energiezuinig alternatief voor de gangbare filtertechnieken die vandaag de dag worden toegepast in scholen, kantoren, woningen, hotels, restaurants, cafés en andere horecagelegenheden.

Recirculatie

Ook in omgevingen waar extra bescherming nodig is, biedt ENS uitkomst. Onze systemen kunnen toegepast worden als recirculatie-unit, waarbij volcontinu binnenlucht gereinigd wordt. Hierdoor wordt de lucht meerdere malen behandeld zodat het aantal schadelijke deeltjes, zoals (ultra)fijn stof, roet, pollen en andere allergenen tot vrijwel nul wordt gereduceerd. Voor toepassing in de meest intensief gebruikte ruimtes, zoals klaslokalen, kantoren, cafés en hotelkamers, zijn systemen beschikbaar van verschillende omvang. Ook in situaties met een vervuilingsbron, zoals een keuken of een plek waar gerookt mag worden, biedt de ENS technologie uitkomst door actief lucht af te zuigen daar waar de vervuiling zich bevindt.

Gezondheidszorg

Schone lucht en een goed binnenklimaat zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale leef- en herstelomgeving. De ontdekking van de helende werking van buitenlucht door Florence Nightingale, hét icoon voor de moderne verpleegkunde, is van grote betekenis geweest voor de gezondheidszorg.

Omdat buitenlucht in onze moderne samenleving verontreinigd is, zal het openen van een raam niet zonder meer de luchtkwaliteit verbeteren. ENS biedt hierin een oplossing. Door het plaatsen van een van onze systemen, is het mogelijk om de fijne en ultrafijne luchtdeeltjes, zoals allergenen, virussen en bacteriën, te elimineren.