Longen van de stad

Een duurzame luchtzuiveringsoplossing om schonere lucht te bieden voor de stedelijke omgeving

Longen van de Stad

Wereldwijd neemt de omvang van de bevolking toe en met name het inwoneraantal in steden is sterk groeiende. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. Echter, in veel steden is de luchtkwaliteit ondermaats en dit heeft een belangrijke impact op onze gezondheid. In een stad zijn vele bronnen van luchtverontreiniging aanwezig, zoals verkeer en industrie, maar een groot deel van de vervuiling is ook afkomstig van buiten de stad. Om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren ontwikkelde ENS Clean Air het concept Longen van de Stad.

Longen van de Stad biedt een nieuwe wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor het op grote schaal elimineren van fijnstof in steden. De ENS luchtzuiveringstechnologie kan worden geïntegreerd in bestaande voorzieningen. Door de verontreiniging actief weg te nemen in de nabijheid van bronnen, wordt ook de luchtkwaliteit in het omliggende gebied verbeterd. Daarmee krijgt bestaande infrastructuur en gebouwen een extra functie als luchtzuiverende long voor de stad.

Parkeergarage1
American Embassy School
RAVO-HYGiON

Luchtkwaliteit in stedelijke gebieden

De luchtkwaliteit in steden wordt beïnvloed door vele factoren, waarbij de gezondheid voornamelijk wordt beïnvloedt door de aanwezigheid van drie luchtvervuilende stoffen, namelijk fijnstof (Particulate Matter, PM), stikstofoxides (NOx) en ozon (O3). De belangrijkste bronnen van deze schadelijke stoffen zijn wegtransport, verwarming van huishoudens, agrarische activiteiten en industriële emissies. Van deze drie genoemde schadelijke stoffen heeft fijnstof het meeste impact op de gezondheid.

Door dichte bebouwing ontstaan in een binnenstad windluwe gebieden, waarin luchtvervuiling zich kan ophopen en concentraties en blootstelling aanzienlijk kunnen toenemen. Deze plekken met sterk verhoogde vervuilingsconcentraties worden aangeduid als ‘hot spots’. Vaak zijn dit ook locaties met veel verkeer en aanwezigheid van veel mensen die aan deze hoge concentraties worden blootgesteld. Zelfs een kort verblijf in zo’n hot spot gebied leidt tot aantoonbare gezondheidsschade.  Er is geen ondergrens waarop fijnstof geen gezondheidsimpact heeft. Blootstelling aan fijnstof wordt geassocieerd met ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten, en in toenemende mate ook met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes zijn zullen ze dieper penetreren in de longen en worden opgenomen in de bloedbaan, waardoor ernstigere gezondheidseffecten zullen optreden.

Toepassing ENS

Sinds 2015 is Longen van de Stad in nauwe samenwerking met verschillende overheidsinstanties, instituten en bedrijven – nationaal en internationaal – toegepast onder andere in: stadsparken (Smog Free Tower), diverse parkeergarages, OV-stations, maar ook in een tunnel, op een schoolplein en in het atrium van een schoolgebouw.

Door de ENS luchtzuiveringstechnologie te integreren in het stadsbeeld op vervuilde hotspots, wordt fijnstof bij de bron afgevangen en bieden we gezondheidswinst voor het gehele gebied. Daarnaast kunnen de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit niet alleen gezondheid en leefbaarheid verbeteren, wat leidt tot besparing van ziektekosten, vitaliteit van de bevolking en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Verbetering van luchtkwaliteit zal ook een positief effect hebben op het milieu.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy- en cookiestatement.
Ik Accepteer

Longen van de stad Eindhoven

In 2017 startte in Eindhoven ‘s werelds eerste proef met het grootschalig afvangen van fijnstof in de stedelijke openbare ruimte

In 2020 ontving ENS Clean Air voor Longen van de Stad de Solar Impulse Efficient Solution label. Longen van de Stad wordt daarin erkend als een duurzame oplossing die bijdraagt aan twee belangrijke doelstellingen binnen de Sustainable Development Goals

Solar Impulse label

Heeft u vragen over onze technologie, wilt u advies van onze adviseurs of heeft u een vraag over de mogelijkheden voor uw project? Vul vrijblijvend het onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.