Parkeergarages Steendok

2021-02-04T14:43:24+01:00

Parkeergarages Steendok Luchtzuivering in een Antwerpse parkeergarage die bijdraagt aan schonere lucht in de omgeving. Duurzame stad Antwerpen Antwerpen is een duurzame stad en daarom zet de stad de komende jaren sterk in op een gezond stadsklimaat, duurzame energie, een goed waterbeleid, meer groene, het beperken van geluidshinder en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Gedempte Zuiderdokken In het centrum van Antwerpen liggen de Gedempte Zuiderdokken die met een oppervlakte van 9 hectare het grootste plein van de stad vormen. In 2013 besloot het Antwerps stadsbestuur dat het ongewenst is om gratis te kunnen parkeren op dit plein. Zo ontstonden de plannen om onder het plein betaalde parkings aan te leggen en het plein her- aan te leggen. In het kader van meer groen in de stad, worden de Gedempte Zuiderdokken omgetoverd tot een groene openbare ruimte, die naar verwachting in 2023 klaar zal zijn. Onder deze ruimte zijn twee nieuwe parkings aangelegd: parking Kooldok en Steendok. In nauw overleg met de gemeente, Q-park en de omwonenden is er besloten [...]

Interparking

2020-08-14T15:02:15+02:00

Interparking Interparking realiseert schone lucht in Europese parkeergarages en draagt daardoor bij aan schonere en gezondere stadslucht. Luchtzuivering in parkeergarages In 2019 startten Interparking en ENS hun samenwerking en daarmee ook de strijd tegen fijnstof in steden. Beffroi in Namen (België) had de primeur om als eerste parkeergarage de lucht te zuiveren. Inmiddels zijn verschillende parkeergarages in België en Frankrijk voorzien van onze luchtzuiveringssystemen en zullen er op termijn meerdere parkeergarages volgen. Door lucht te reinigen in de parkeergarage draagt Interparking bij aan een schoner stadsmilieu. Corporate responsibility Als sinds 2015 is Interparking CO2-neutraal gecertificeerd en hun volgende stap is een gezonder milieu te creëren. Zodoende besloot de organisatie - als eerste privaat parkeervoorziening – om parkeergarages te voorzien van luchtzuiveringssystemen om zo een gezondere omgeving te creëren voor werknemers, bezoekers en omwonenden. « Interparking pakt op verschillende manieren de uitdagingen aan die zich aandienen op het gebied van haar sociale en ecologische verantwoordelijkheid, benadrukt Roland Cracco, CEO van Interparking. Wij vinden dat een positieve bijdrage leveren aan [...]

Noordtunnel Alblasserdam

2020-04-03T15:28:15+02:00

Alblasserdam In 2016 is het actieprogramma Luchtkwaliteit Alblasserdam ‘Samen sterk voor schone lucht!’ gestart. Dit actieprogramma is een mooie uitwerking van het al langer lopende Programma luchtkwaliteit Drechtsteden dat weer een uitvloeisel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Noordtunnel Alblasserdam De aanpak van het lokale probleemgebied met betrekking tot de uitstoot Noordtunnel is een belangrijk actiepunt in het geheel. Om die reden heeft de gemeente Alblasserdam eind 2016 besloten tot aanschaf over te gaan van een luchtzuiveringsinstallatie. Daarmee zou enerzijds een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de bewustwording rondom het thema luchtvervuiling en fijnstof en anderzijds concrete proeven en metingen kunnen worden uitgevoerd. Proefmeting Noordtunnel De installatie heeft al op diverse locaties gestaan en eind 2018 is besloten een zeer gerichte langdurige proefmeting uit te voeren in de directe nabijheid van de uitmonding van de tunnel. Doel van de metingen is om de effectiviteit van de zuiveringstechniek met uitgaande tunnellucht vast te stellen. In de tussenliggende periode heeft ook al een uitgebreide CFD-studie (Computational Fluid Dynamics) door [...]

PepsiCo

2022-01-13T08:36:21+01:00

PepsiCo PepsiCo is een toonaangevend voedingsmiddelen- en drankenbedrijf met wereldwijd bekende en gerespecteerde merken. PepsiCo Nederland is onderdeel van de divisie Europe Sub-Saharan Africa. Bij PepsiCo Nederland, locatie Broek op Langedijk worden bekende sterke merken gevoerd zoals o.a. Cheetos, Doritos, Lay’s, Nibbits en Hamka’s. PespiCo Nederland staat in de top 6 van voedingsmiddelenbedrijven in Nederland. PepsiCo Nederland Bij het productieproces van de diverse snacks worden smaak- en geurstoffen gebruikt. Aan het eind van het productieproces worden de resterende vrijgekomen geuren en fijnstof op het dak uitgestoten vanuit twee emissiepunten.  Omdat de fabriek zich binnen een straal van 50 meter naast een woonwijk bevind, werd vooral de  geurbelasting door omwonenden als problematisch ervaren. De geurbelasting bevond zich ruimschoots boven de gestelde grenswaarden. Het succes  van PepsiCo is sterk gebaseerd  op een diepgaand begrip voor haar klanten, consumenten, maar zeker ook voor de diverse gemeenschappen. Daarom wilde PepsiCo al het mogelijke doen om de geuroverlast zoveel mogelijk te elimineren en ruim binnen de grenswaarden komen en blijven. Op zoek naar oplossingen [...]

Parkeergarages Weert

2020-04-02T13:35:59+02:00

Parkeergarages Weert Luchtzuivering in zes parkeergarages die de fijnstofconcentratie zal reduceren in de gemeente Weert. Parkeergarages Weert Als eerste gemeente van Limburg is de gemeente Weert begonnen met het actief verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnenstad. Gemeente Weert heeft in totaal 12 Aufero’s in hun binnenstedelijke parkeergarages laten plaatsen, waarmee de luchtkwaliteit in de garages en de directe omgeving ervan zal verbeteren. Weert is gelegen in een regio met veel industrieën en wordt omringd door intensieve landbouw en veeteelt. Weert heeft ook nog te maken met het stadsverkeer en de daarbij behorende emissie van luchtverontreinigingen. Deze factoren zorgen voor een hoge fijnstofconcentratie in de gemeente. De EU-grenswaarden voor fijnstof worden in Weert nog niet overschreden maar zijn wel hoog te noemen. De ambitie van de gemeente Weert is om de concentratie van luchtvervuiling in de binnenstad te verlagen dan deze wettelijke grenswaarden. Het plaatsen van onze Aufero’s draagt bij aan deze ambitie. Parkeergarages Parkeergarages zijn een bron van fijnstof. Verkeersbewegingen (optrekken en remmen) in parkeergarages leiden vooral tot een [...]

Vitelia Voeders

2018-08-04T15:40:19+02:00

Vitelia Voeders Fijnstof- en geurreductie bij de productie van diervoeders voor de pluimvee-, rundvee- en varkenshouderij, om daarmee te voldoen aan de milieuwetgeving ten aanzien van geur- en stofemissienormen. Vitelia Voeders Mengvoederbedrijf Vitelia Voeders produceert en verkoopt diervoeders voor de pluimvee-, rundvee- en varkenshouderij. Met het groeien van de productiehoeveelheid nam ook de geuruitstoot van de fabriek toe. Om aan de milieuwetgeving te kunnen blijven voldoen, moest een geurreductie van minimaal 77% worden gerealiseerd. Daarnaast was Vitelia niet tevreden over de stofreductie die werd behaald met de ontstoffingsinstallatie die zij op dat moment gebruikten. Men wilde de stofemissie graag nog verder terugbrengen en hierbij ook de operationele kosten verminderen. In de zoektocht naar een bedrijf dat zowel het geur- als stofprobleem kon aanpakken, kwam Vitelia bij ENS terecht. Fijnstof- en geurreductie Om de gewenste geur- en stofreductie te kunnen behalen, was een luchtzuiveringsinstallatie met een grote capaciteit nodig. Daarom installeerde ENS bij Vitelia een Titan. Dit luchtzuiveringssysteem kan per uur 30.000 m3 lucht reinigen. Door hier geurbehandeling [...]

Smog Free Tower

2018-08-08T15:51:27+02:00

Smog Free Tower Onderdeel van het Smog Free Project: een krachtig statement dat bewustwording creëert voor de fijnstofproblematiek en een oplossing biedt voor dit kritieke volksgezondheidsprobleem. Smog Free Tower In samenwerking met Studio Roosegaarde ontwikkelde ENS Clean Air de eerste Smog Free Tower ter wereld. Deze 7 meter hoge toren reinigt 30.000 m3 vieze lucht per uur en gebruikt daarbij niet meer stroom dan een waterkoker. De toren maakt gebruik van onze gepatenteerde positieve ionisatie technologie, waarmee fijnstof wordt afgevangen en omgezet in grof stof. Op 4 september 2015 werd het Smog Free Project in Rotterdam gelanceerd en de eerste Smog Free Tower onthuld. Smog Free Tower op reis In september 2016 ging de Smog Free Tower op reis naar China voor een tour langs diverse Chinese steden. In zowel Beijing als Tianjin heeft men inmiddels kunnen ervaren hoe het is om schone lucht in te ademen. In mei 2017 deelde Studio Roosegaarde nieuwe resultaten over het reinigingseffect van de toren. De werking van de toren werd [...]

Parkeergarage Cuijk

2018-08-10T09:40:23+02:00

Parkeergarage Cuijk Luchtzuivering in een parkeergarage die via een roltrap verbonden is met een bovengelegen winkelcentrum. Een innovatieve en effectieve oplossing die slechts een minimale impact heeft op het normale gebruik van de garage. Parkeergarage Cuijk In het winkelhart van Cuijk, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente, ligt winkelcentrum de Maasburg. Via een roltrap kunnen bezoekers vanuit de parkeergarage de bovengelegen winkels bereiken. Via deze roltrap trekken echter ook luchtverontreinigingen vanuit de parkeergarage het centrale atrium van het winkelcentrum in. Hiervan werd ernstige hinder ondervonden door winkeliers en winkelend publiek. Onderzoek naar luchtvervuiling Verkeersbewegingen in parkeergarages leiden veelal tot een verhoogde concentratie luchtvervuiling, veroorzaakt door uitlaatgassen en fijnstof afkomstig van banden en remmen. De gemeente Cuijk wilde graag analyseren of de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof in parkeergarage De Maasburg in lijn was met de Europese regelgeving. Daarom onderzocht ENS Clean Air de luchtkwaliteit in de parkeergarage en het bovenliggende winkelcentrum. Luchtzuivering in de parkeergarage Op basis van het onderzoeksrapport besloot de gemeente de lucht [...]

Nefit Industrial

2020-04-03T15:15:20+02:00

Nefit Industrial Afvangen van fijnstof en kwarts tijdens het productieproces van gietproducten om aan de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen te kunnen voldoen en een gezondere werkomgeving te realiseren voor medewerkers in de fabriekshal. Nefit Industrial Nefit Industrial is een industriële toeleverancier van seriegietwerk in wit smeedbaar gietijzer. Tijdens het productieproces van de gietproducten komt fijnstof en kwarts vrij. Al jaren voldeed de uitstoot van deze stoffen op meerdere locaties in de fabriek niet aan de grenswaarden. Nefit Industrial had al diverse maatregelen genomen, maar desondanks werden de gestelde doelen niet behaald. Bovendien had het bedrijf de ambitie om voor de werknemers een gezondere werkomgeving te realiseren. Daarop zochten zij contact met ENS om samen een oplossing te realiseren voor het reinigen van de lucht in de fabriekshal. Fase 1: Proefopstelling met één luchtreinigingssysteem In de fabriek wordt een proefopstelling geplaatst die wordt bemeten door onderzoeksbureau Tauw. Om de effectiviteit van het luchtreinigingssysteem te bepalen, wordt zowel de ingaande als de uitgaande lucht bemeten. Daarnaast wordt een statische en een [...]

Longen van de Stad

2021-01-20T08:57:28+01:00

Longen van de Stad Het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden door fijnstof en roet uit de stadslucht af te vangen en bestaande infrastructuur in te zetten als de luchtzuiverende 'longen van de stad'. Longen van de Stad Binnenstedelijke gebieden kennen een hoge verkeersdichtheid en daarmee gepaard gaande vervuiling, waaronder veel (ultra)fijnstof- en roetuitstoot. Met name op dichtbebouwde locaties met veel verkeer is de luchtkwaliteit bovengemiddeld slecht. Dit vanwege het feit dat er veel bronnen zijn en weinig luchtverversing is. Door juist op deze plekken luchtreinigingstechnologie in te zetten, is het mogelijk om zeer gericht de luchtkwaliteit te verbeteren ten gunste van de gezondheid van weggebruikers, passanten en aanwonenden. De wind voert deze gereinigde lucht daarnaast mee door de stad. Grootschalige luchtreiniging op stedelijk niveau Het doel van het concept ‘Longen van de Stad’ is om op strategische plekken in een (binnen)stedelijk gebied luchtreiniging te integreren in de bestaande infrastructuur, zodat met een nagenoeg onzichtbare ingreep de luchtkwaliteit op straatniveau kan worden verbeterd. Dit concept is in [...]

HYGiON

2018-08-09T14:06:33+02:00

HYGiON Schone straten, schone lucht. Een gezamenlijk ontwikkelde innovatie die een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden, om zo een gezondere werk,- woon- en leefomgeving te creëren. HYGiON RAVO, onderdeel van de FAYAT group, is al jarenlang marktleider in de productie van straatveegmachines. Het bedrijf is doorlopend bezig met de verbetering en ontwikkeling van haar producten. Uitgangspunt daarbij is het creëren van een schonere werk,- woon- en leefomgeving voor iedereen. Zich bewust van het groeiende fijnstofprobleem wilde RAVO naast het verwijderen van vuil op straat ook een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. Daarvoor vond RAVO een partner in ENS Clean Air. RAVO 5 iSeries In samenwerking met de engineering- en productieafdeling van RAVO ontwikkelde ENS een klantspecifieke oplossing. Daarbij is onze luchtzuiveringstechnologie geïntegreerd in de RAVO 5 iSeries. Dit resulteerde in de eerste en enige straatveegwagen met deze gepatenteerde technologie: de HYGiON. De Berliner Stadsreinigung had de primeur om de straatveegwagens in de praktijk in te zetten. [...]

Ecodome

2018-08-04T14:50:12+02:00

Ecodome Hét groene visitekaartje van Nederland: een tijdelijk paviljoen voorzien van Nederlandse innovaties op het gebied van milieu en leefomgeving, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Ecodome Het Ecodome is een tijdelijk paviljoen dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het paviljoen is voorzien van Nederlandse innovaties op het gebied van milieu en leefomgeving. In mei 2016 deed het Ecodome dienst als accommodatie voor de Informele Landbouwraad, waarbij Martijn van Dam, destijds staatssecretaris van Economische Zaken, alle EU-Landbouwministers ontving. Een oase met schone lucht Het Ecodome biedt de bezoeker de beleving van een oase midden in de stad. Een oase met schone lucht dankzij de aanwezigheid van luchtzuiverende planten en technieken. ENS Clean Air heeft een belangrijk aandeel in het realiseren van een goede luchtkwaliteit in het Ecodome. Onder het podium in het hart van het paviljoen is een innovatief luchtzuiveringssysteem geplaatst dat met een capaciteit van 10.000 m3 per uur de lucht reinigt door fijn- en ultrafijnstof af te vangen. [...]

Asfaltfreesmachine

2018-08-10T10:00:29+02:00

Asfaltfreesmachine Schone straten, schone lucht, ook bij wegwerkzaamheden. Een gezamenlijk ontwikkelde innovatie die de uitstoot van fijnstof tegengaat tijdens het frezen, om zo de werknemers en de directe omgeving te beschermen. Asfaltfreesmachine BOMAG is wereldwijd expert op het gebied van wegenbouw en verdichtingstechnologie. Het bedrijf ontwikkelt machines die worden ingezet bij de aanleg en renovatie van wegen en is al meer dan 50 jaar een begrip in de wegenbouw. BOMAG is continu bezig met de ontwikkeling van haar producten, waarbij kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en omgevingsbewustzijn een belangrijke rol spelen. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Een gezondere werk- en leefomgeving Bij het frezen van asfalt en afvoeren van het materiaal dat daarbij vrijkomt, wordt veel fijnstof geproduceerd. Dit is niet gezond voor de medewerkers die dagelijks met asfaltfreesmachines werken, maar ook niet voor de directe omgeving. BOMAG wilde hier graag verandering in brengen. Daarom werd gezocht naar een bedrijf dat hiervoor een oplossing kon bieden. Een belangrijke vereiste was [...]

A13 Overschie

2021-02-04T15:05:50+01:00

A13 Overschie Een proefproject om te beoordelen in welke mate het mogelijk is om fijnstof- en roet afkomstig van de A13 af te vangen, waarmee omwonenden beter beschermd kunnen worden tegen de nadelige gevolgen van luchtvervuiling. A13 Overschie Het vele verkeer dat dagelijks over de A13 door Overschie rijdt, zorgt voor de uitstoot van schadelijke stoffen zoals (ultra)fijnstof en roetdeeltjes. Om te kunnen beoordelen of het mogelijk is om omwonenden te beschermen tegen deze uitstoot vanaf snelwegen in de stedelijke omgeving, is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en met ondersteuning van DCMR een project opgestart waarbij dit is getest. Proefopstelling langs de A13 ENS Clean Air heeft langs de A13 in Overschie een proefinstallatie geplaatst met daarin twee Aufero luchtzuiveringssystemen. Via een buis over het geluidsscherm langs de snelweg werd op ongeveer 6 meter hoogte verontreinigde lucht aangezogen, die vervolgens door de Aufero’s werd gereinigd. Met de proefinstallatie zijn gedurende een periode van 8 weken metingen verricht, waarbij data is verzameld over de aanwezige fijnstof en roet. [...]

Ga naar de bovenkant