Project Description

A13 Overschie

Een proefproject om te beoordelen in welke mate het mogelijk is om fijnstof- en roet afkomstig van de A13 af te vangen, waarmee omwonenden beter beschermd kunnen worden tegen de nadelige gevolgen van luchtvervuiling.

A13 Overschie

Het vele verkeer dat dagelijks over de A13 door Overschie rijdt, zorgt voor de uitstoot van schadelijke stoffen zoals (ultra)fijnstof en roetdeeltjes. Om te kunnen beoordelen of het mogelijk is om omwonenden te beschermen tegen deze uitstoot vanaf snelwegen in de stedelijke omgeving, is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en met ondersteuning van DCMR een project opgestart waarbij dit is getest.

Proefopstelling langs de A13

ENS Clean Air heeft langs de A13 in Overschie een proefinstallatie geplaatst met daarin twee Aufero luchtzuiveringssystemen. Via een buis over het geluidsscherm langs de snelweg werd op ongeveer 6 meter hoogte verontreinigde lucht aangezogen, die vervolgens door de Aufero’s werd gereinigd. Met de proefinstallatie zijn gedurende een periode van 8 weken metingen verricht, waarbij data is verzameld over de aanwezige fijnstof en roet.

Resultaten van de pilot

Uit metingen is gebleken dat het fijnstof en roet dat wordt uitgestoten door het verkeer op de snelweg met de proefopstelling kan worden afgevangen. Het gemiddelde afvangrendement voor PM2.5 is ongeveer 35-40%. Voor roet (Black Carbon) ligt het rendement tussen 40 en 50%, wat erg positief is gezien de kleine omvang en de grote gezondheidsimpact van deze deeltjes, die een direct gevolg zijn van emissies van het voorbij rijdende verkeer.

Project details

PARTNERS
Gemeente Rotterdam
DCMR (Milieudienst Rijnmond)

TOEPASSING
Infrastructuur