Project Description

Nefit Industrial

Afvangen van fijnstof en kwarts tijdens het productieproces van gietproducten om aan de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen te kunnen voldoen en een gezondere werkomgeving te realiseren voor medewerkers in de fabriekshal.

Nefit Industrial

Nefit Industrial is een industriële toeleverancier van seriegietwerk in wit smeedbaar gietijzer. Tijdens het productieproces van de gietproducten komt fijnstof en kwarts vrij. Al jaren voldeed de uitstoot van deze stoffen op meerdere locaties in de fabriek niet aan de grenswaarden. Nefit Industrial had al diverse maatregelen genomen, maar desondanks werden de gestelde doelen niet behaald. Bovendien had het bedrijf de ambitie om voor de werknemers een gezondere werkomgeving te realiseren. Daarop zochten zij contact met ENS om samen een oplossing te realiseren voor het reinigen van de lucht in de fabriekshal.

Fase 1: Proefopstelling met één luchtreinigingssysteem

In de fabriek wordt een proefopstelling geplaatst die wordt bemeten door onderzoeksbureau Tauw. Om de effectiviteit van het luchtreinigingssysteem te bepalen, wordt zowel de ingaande als de uitgaande lucht bemeten. Daarnaast wordt een statische en een persoonsgebonden meting uitgevoerd bij de klopband. De metingen tonen aan dat de ENS luchtreinigingstechnologie effectief is. Er wordt een grote hoeveelheid fijnstof en kwarts afgevangen. Op grond van deze resultaten besluit Nefit Industrial de fabriek uit te rusten met luchtzuiveringssystemen van ENS om zo een schone en gezondere werkomgeving te creëren.

Fase 2: Installatie van 5 extra luchtzuiveringssystemen

Om te kunnen bepalen hoeveel en op welke locatie systemen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken, wordt in samenwerking met de TU/e een luchtstromingsonderzoek (CFD) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat met de installatie van 5 extra luchtzuiveringssystemen voldaan kan worden aan de toegestane grenswaarden voor fijnstof en kwarts. Nadat alle 6 de luchtzuiveringsinstallaties geïnstalleerd en in gebruik zijn genomen, wordt de situatie in de fabriek opnieuw bemeten door bureau Tauw. Daarbij wordt vastgesteld dat de beoogde doelen, het creëren van een gezondere werkomgeving en het behalen van de grenswaarden, zijn bereikt.

Project details

PARTNER
Nefit Industrial

TOEPASSING
Industrie