Advisering & Expertise

Gedreven door kennis en rijk aan ervaring. Het team van ENS bestaat uit een multidisciplinaire mix van ingenieurs, technici en academici en biedt oplossingen, inzicht en advies met een doelmatige en praktische werkwijze.

Luchtzuivering

In de loop der jaren heeft ENS Clean Air zich gespecialiseerd in het gericht aanpakken van luchtverontreiniging bij een grote verscheidenheid aan locaties, waaronder industriële productieomgevingen, stalgebouwen en parkeergarages. Door vele demonstratie- en proefprojecten is een ervaring en expertise gevormd met een bijzondere focus op luchtstromingen en fijnstof. Hierbij wordt, indien nodig, de hulp ingeroepen van onafhankelijke kennisinstituten waarmee langlopende samenwerkingsverbanden zijn gesmeed die leiden tot hoogwaardige kennisopbouw.

Effectonderzoek

Fijnstof is een verzamelterm voor zeer kleine zwevende vaste of vloeibare deeltjes. Uit ervaring is gebleken dat iedere locatie zijn eigen kenmerkende mix van deeltjes kent. Om de luchtverontreiniging aan te pakken, kent daarom ook ieder locatie zijn eigen strategie.

Met een effectonderzoek wordt de mate waarin verbetering van luchtkwaliteit te behalen is, vooraf ingeschat op basis van ervaring en berekeningen, waarbij lokale omgevingsfactoren en vooral ook de vooraf gestelde ambitie maatgevend zijn voor het te behalen resultaat.

Met een meer uitgebreid onderzoek, ondersteund door 3D-luchtstromingssimulaties en fijnstofmetingen, is een optimalisatie mogelijk die een heel nauwkeurig beeld geeft van de ideale plaatsing van luchtzuiveringsinstallaties. Tevens is hiermee het effect op de omgeving inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld in een stedelijk gebied.

Als laatste stap bieden we de mogelijkheid om effectmetingen te verrichten na plaatsing van de reinigingssystemen. Deze metingen kunnen dienen ter validatie van een simulatie of het verschil aantonen met metingen voor toepassing van de ENS technologie.

Metingen

ENS Clean Air heeft ruime mogelijkheden voor metingen van fijnstof in zowel binnen- als buitenomgevingen. We maken hierbij gebruik van ‘state of the art’ apparatuur voor hoogwaardige en betrouwbare (real-time) metingen van fijnstof en meteorologische condities.

Metingen kunnen worden uitgevoerd voor korte en lange duur, ter indicatie van een probleemsituatie en voor het meten van het effect van de luchtkwaliteitsverbetering. Tevens is het mogelijk om met een grid-meting de luchtkwaliteit in een gebied in kaart te brengen.

Het R&D team van ENS bestaat uit ervaren wetenschappers en technici met veel ervaring op dit vlak, waarbij altijd vooraf een meetprotocol wordt opgesteld en overlegd. Tijdens een lopende metingen worden gebeurtenissen die van invloed op de metingen kunnen zijn nauwgezet gelogd. Na data-analyse zorgen we samen met u voor een heldere en accurate rapportage van de resultaten, afgestemd op het beoogde doel.

Research & Development

Indien u een specifieke vraag heeft waarvoor we nog geen standaardoplossing hebben, helpen we u ook graag. Samen met ons ervaren R&D team kunnen we u helpen een oplossing vorm te geven binnen een afgebakend productontwikkelingstraject. Van concept tot laboratoriumopstelling, en van prototype tot markt gereed product.